Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena FurmańczukJak otrzymać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdaleny Furmańczuk w Warszawie pomaga dopełnić formalności związanych z uznaniem nieważności ślubu kościelnego (potocznie często określanego jako unieważnienie ślubu kościelnego). Pierwszym krokiem postępowania jest ustalenie przesłanki procesowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przykładowym tytułem prawnym do unieważnienie małżeństwa kościelnego są m.in.: choroba psychiczna, alkoholizm, hazard, pracoholizm, nimfomania, wykluczenie posiadania potomstwa oraz niedojrzałość emocjonalna jednego z małżonków. Przesłanką może stać się również uzależnienie od rodziców, wykluczenie wierności małżeńskiej lub błąd, co do przedmiotu osoby.

Przed wizytą w kancelarii prawa kanonicznego, warto przygotować dokumenty potrzebne w toku postępowania przed sądem lub trybunałem kościelnym. Sądy biskupie najczęściej wymagają:

Do dokumentacji można dołączyć materiały dowodowe. Sądy biorą pod uwagę zaświadczenia lekarskie i dokumentację z policji. Dowodami w postępowaniu o uznanie nieważności małżeństwa kościelnego mogą być również dokumenty prywatne – m.in. listy, pamiętniki, wiadomości e-mail.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się w momencie przyjęcia dekretem przez Sąd skargi powodowej, złożonej przez stronę inicjującą proces – powoda. Według kan. 1672 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz art. 1 Mitis Iudex Dominus Iesus w sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są :

  1. trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;
  2. trybunał miejsca w, w którym jedna ze stron lub obie strony mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie;
  3. trybunał miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów.

Brak właściwości sądu  do rozpatrzenia sprawy powoduje odrzucenie skargi powodowej.

Centralną częścią procesu jest postępowanie dowodowe zwane instrukcją sprawy. Podczas tego etapu procesu odbywa się przesłuchanie stron, świadków, opinię wydają powołani w sprawie biegli.

Po  zgromadzeniu środków dowodowych proces przechodzi w końcową fazę, na którą składają się ogłoszenie akt procesowych, zamknięcie postępowania dowodowego i dyskusja nad sprawą zakończona orzeczeniem sędziego. Wyrokowanie jest czynnością zarezerwowaną dla sędziego, zarówno strony procesowe jak i ich adwokaci nie mogą podejmować żadnych działań.  Wyrok zaś zostanie wydany i ogłoszony po tym, jak sędziowie opierając się na aktach, faktach i dowodach przedstawionych w sprawie, osiągną pewność moralną, co do rozstrzygnięcia.

Więcej zobacz:

Facebook   Instagram
tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl

tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa

ul. P.S. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość

© 2017 - 2018 kancelaria.furmanczuk.pl NIP: 9221816673, REGON: 363934371 | design by: aga-grafik.pl