Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena FurmańczukKontakt: +48 662 277 990

Zakres pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa:

Konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu

weryfikowanie i ocena stanu faktycznego i okoliczności sprawy.

 

 

Pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi I i II instancji

dokonywanie czynności dotyczących postępowania w sądach I oraz II instancji.

 

 

Sporządzanie pism procesowych na każdym jego etapie

doświadczenie w zakresie sporządzania pism procesowych zapewnia ich poprawność formalną jak i merytoryczną.

 

 

Pomoc w doborze materiału dowodowego oraz świadków

dokonywanie selekcji i oceny materiału dowodowego pod kątem jego istotności.

 

 
Zakres czynności w sprawach o rozwód
- kontakty z dzieckiem - alimenty:
 

Konsultacja stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu sądowego

weryfikacja i ocena konkretnej sytuacji  i okoliczności sprawy, wskazanie możliwych rozwiązań i  podjęcia poszczególnych kroków prawnych.

   

Sporządzanie pism procesowych

wskazanie podstaw prawnych poszczególnych wniosków i żądań, odpowiednia interpretacja stanowiska drugiej strony, odpowiedzi na pisma drugiej strony postępowania.

   

Omówienie i dobór materiału dowodowego w danej sprawie

dokonywanie selekcji i oceny materiału dowodowego pod kątem jego istotności oraz celów i zamierzeń klienta.

 

 

Reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi w poszczególnych sprawach w I i II instancji

konsultacja rozstrzygnięć incydentalnych w ciągu prowadzonego postępowania, doradztwo prawne na każdym etapie sprawy.

   
   
   

     

Pomoc prawna wykonywana jest z uwzględnieniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i nauki Kościoła katolickiego.

Pomoc prawna świadczona jest w kancelarii lub innym wcześniej ustalonym miejscu, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Masz pytania? Napisz do mnie lub zadzwoń
kontakt
 
tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl

tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa

ul. P.S. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość

© 2017 - 2024 kancelaria.furmanczuk.pl NIP: 9221816673, REGON: 363934371 | design by: aga-grafik.pl