Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena FurmańczukKontakt: +48 662 277 990

Przyczyny stwierdzenia nieważności małżeństwa

Małżeństwo jest związkiem o charakterze prawnym między jednym mężczyzną a jedna kobietą, w ich męskości i kobiecości, którzy w ten sposób tworzą jedność zawierającą w sobie wspólnotę życia i celów. Kan 1056 Kodeku Prawa Kanonicznego z 1983 r. istotnymi przymiotami małżeństwa określa jedność i nierozerwalność. Z tej racji są one przymiotami istotnymi małżeństwa, wykluczenie ich ze zgody czyni małżeńską umowę nieważną.

Prawo kanoniczne wyróżnia trzy okoliczności, które powodują nieważność małżeństwa :

I. Zrywające przeszkody małżeńskie.

Małżeństwo może zostać nieważnie zawarte z powodu jakiejś przeszkody zrywającej, od której nie uzyskano dyspensy. Od niektórych przeszkód nie da się jednak uzyskać dyspensy i dlatego nie będzie wówczas możliwości zawarcia małżeństwa.

Katalog tych przeszkód wymienia prawodawca w kan. 1083-1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r., i są to następujące przeszkody:

II. Wady zgody małżeńskiej.

Aby wyrazić zgodę małżeńską osoba musi być zdolna do uczynienia tego. Dlatego też Kodeks Prawa Kanonicznego określa kto jest w ogóle niezdolny do wyrażenia zgody małżeńskiej.

Niezdolni do zawarcia małżeństwa są Ci którzy:

III. Braki dotyczące formy kanonicznej a więc sposobu zawierania małżeństwa.

Forma kanoniczna obowiązuje wówczas, gdy przynajmniej jedna strona została ochrzczona w Kościele katolickim lub do niego przyjęta, nawet jeżeli odeń odstąpiła formalnym aktem.

Więcej zobacz:

 
tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl

tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa

ul. P.S. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość

© 2017 - 2024 kancelaria.furmanczuk.pl NIP: 9221816673, REGON: 363934371 | design by: aga-grafik.pl